متاهل ها میخواهند طلاق بگیرند،
مجردها دوست دارند ازدواج کنند!
کودکان میخواهند زود بزرگ شوند،
بزرگتر ها دوست دارند به دوران کودکی برگردند!
شاغلان از شغلشان مینالند،
بیکارها دنبال شغلند!
فقرا حسرت ثروتمندان را میخورند،
ثروتمندان از دغدغه مینالند!
افراد مشهور از چشم مردم قایم میشوند،
مردم عادی میخواهند مشهور شوند!
سیاه پوستان دوست دارند سفید پوست شوند،
سفید پوستان خود را برنزه میکنند...!

هیچ کس نمیداند تنها فرمول خوشحالی این است؛
"قدر داشته هایت را بدان و از آنها لذت ببر"

 

منبع : قصه سفر |تلنگر..
برچسب ها : دارند ,دوست ,میخواهند ,دوست دارند